Nie wystawiamy recept na leki opioidowe, narkotyczne oraz benzodiazepinowe